Б л м ж йес н бас ару формалары презентация

Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Сыртынан қарағанда дәнде ешқандай ӛзгеріс байқалмайды.Экономикалық қауіпті масаның бір сынамада (0,5 литр суда) 5 дернәсілденартық болу. Ресейде және алыс жақын шет елдерде бидайды, арпаны, сұлыны,атқонақты зақымдайды. Ару сорты — Мемлекеттік сортсынаққа2003 жылы беріліп, 2007 жылы Қызылордаоблысында аудандастырылған. Жағалық шыбын су жағаларында ӛсіп-ӛнетін зиянды жәндіктер тобынажатады. Сорттыңавторлары: С.А. Яркин мен А.П. Сметанин.Сорт Қызылорда облысында 1965 жылданбастап аудандастырылған. Create a clipboard You just clipped your first slide! Лептестерия дернәсілі күріш танабын суғабастырған соң 2-3 күнде пайда болады. Қоғамен қатты ластанған атыздар сүдігер 14- 16 см, кӛктемде 25- 27 см қайта жыртылады. Күріш ауыспалы егісінде ерте егіліп, жиналатын дәнді дақылдарданкейін экологиялық таза күріш ӛнімін ӛндіру үшін аңыздары арандатылыпсуарып, арамшӛптердің қаптап шығуына жағдай жасалынады.

Смотрите также: Объяснительно иллюстративный метод обучения зашита метода презентация

Жаңа әдістермен дайындалған компостар ұсынылған технологияларымен салыстырғанда тиімділігі жоғары болады. Дернәсіл пайда 20 21. болысымен жапырақ қабығын тесіп, ішіне еніп сол жерде паренхиманы жепқоректенеді. Бірінші және екінші ұрпақуақытша су қоймаларында, қашыртқы суларда қоректенеді. Соңынан жаппайәсер ететін топқа жататын жылдам ыдырайтын Ураган сияқты гербицидтермен(4,0-6,0 л/га) ӛңдейді. Сорттың ӛну дәуірінде ӛскіндері терең судатез ӛсіп шығады, сондықтан арам шӛптерге қарсы гербицидтер қолданбаса даболады. 7 8. Новатор сорты – тез пісетін сорттарқатарына жатады, ӛсу дәуірі — 100-105тәулік.

Смотрите также: Объяснительно иллюстративный метод обучения зашита метода презентация

Дәнзақымдалу кезінде себілген тұқым ӛзіне қажетті ылғал жинаған дәннің қабығыашылған кезде, маса дернәсілі дәннің ішіне еніп, ұрықты түгел жеп қояды, алэндоспермге тимейді. Жұмыртқасы ең алғаш салған кездеақшыл, даму барысында аздап сарғаяды, формасы қайыққа ұқсас. Соңғы жылдары сынақтан ӛткен Колфугосупер 20% бір литрін, каратэнің 0,1 литрін қосып ӛңдейді. Атыз бетін тегістеу Т-170, К-701 Сәуір-мамыр Лазерлі Лазер немесе нивелир тракторларына тегістегіштерді арқылы бақылау тіркелген лазерлі пайдаланғанда атыз жүргізіледі. Қызылордаоблысында ӛндірілетін ӛсімдік ӛнімдерінің негізгісі – күріш жармағы.Күріштің ӛнімділігі, әсіресе жармағының сапасы, күріш сорттарыныңпотенциалдық мүмкіншіліктеріне тікелей байланысты. Биошунгитті доломит үстіне қолданғанда, күріш ӛнімі орташа тұзданған топырақта 20%-ға және қатты тұзданған топырақта 37%-ға кӛтеріледі. Түгіскен 1 сорты — Мемлекеттіксортсынаққа 2005 жылы беріліп, 2008 жылыаудандастырылды.

Смотрите также: Курильщик сам себе могильщик презентация

Сорттың ӛзіндік ерекшелігі — ӛсірілетін жер жағдайын таңдамайды. Новатор сортының ӛзіндікерекшелігі — сабақтары жинақы, тіктұрады, жапырақтары үшкір бұрышпенорналасқан. Күріш ауыспалы егісіндегі күрішті, арпаны зиянкестер мен ауруларданқорғауды зиянды организмдердің жаппай шығып, экономикалық зияндылықшегі қауіпті болған кезде әрбір түрдің биологиясына сәйкес жүргізді. Топырақтың сілтілігіне байланысты оның дозасы 2 кг/га-дан 6 кг/га-ға дейін артады. Қазақ күріш ғылымизерттеу институтында жергілікті селекциялықКРОС-356 үлгісіне мутагенез әдісін қолдануарқылы шығарылған, Маржан сорты – vulgarisтүр тармағына жатады. Түйежоңышқа егісіне бишунгитті қолданғанда оның дозасын 4-6 т/га-ға дейін топырақ тұздылығына байланысты кӛтерген дұрыс, ал күріштікке 2-4 т/га беріледі. Жапырақтың зақымдалу кезінде,ӛсімдіктің қурап қалуы немесе бойы сау ӛсімдікке қарағанда аласа болады.

Қыстап шыққан үңгі шыбынының ұшуы сәуір айының соңғы онкүндігінде байқалады. Түптеудің алғашқы және соңғы кезеңдерінде азот тыңайтқыштарынқолдану ӛнімділігін күрт арттырады. Сол себепті күрішегісіне тыңайтқыш қолдану, кӛп жағдайда оң нәтижесін береді, ӛнімділік екіесеге дейін артады. Лидер сортының тамыр жүйесі қарқындыдамиды, сондықтан ӛнім қалыптасуы кезінде тыңайтқышты 40%-ға азайтыпберуге болады. Қарын бӛлігі ұрғашымасаға қарағанда ұзынша әрі жеңішкелеу келеді. Қызылорда облысының аймақтарына ұсынылатын күрішсорттары: Аймақтар Ұсынылатын сорттар Оңтүстік Маржан, Түгіскен 1, Лидер, Янтарь, Авангард Орталық Маржан, Кубань 3, Арал 202, Мадина, Новатор Солтүстік Ару, Кубань 3, Новатор 8 9. 2. Күріш тұқымына қойылатын негізгі талаптар 2-кесте. Айдалған жерді Ауыр дискілі БДТ-7 Сәуір-мамыр 8-10 см тереңдікке Жоңышқа мен дискілеу тырмаларын Т-170, түйежоңышқа (2-3 қайтара) К-701 тракторларына қалдықтарын сіңіру тіркеу арқылы және танап бетін тегістеу үшін жасалады. Атыз бетін Т-170, К-701 Сәуір-мамыр Лазерлі Бақылау лазер немесе тегістеу тракторларына тегістегіштерді нивелир ақылы тіркелген лазерлі пайдалану арқылы жүргізіледі. Аузыныңастыңғы иегінде тістері бар (10-сурет). 10-сурет – а-ересек маса, б-дернәсіл, г-жұмыртқа Ӛмір сүру кезеңінде ұрықтарын күріш сабанының астына немесеатыздардың ұлтанына тастайды. Экономикалық қауіпті саны – 1 ш.м. 40 данадан болады. Отандақ гидрогель препаратын натрий гуматы, МЭРС, Жер Нұры сияқты ӛсімдіктің ӛсуін демегіштер үстіне қолданғанда, орташа тұзданған топырақтар жағдайында, күріш ӛнімі 2-3ц/га деңгейіне дейін кӛтеріледі.

Сорттың кемшіліктеріне сабағының жығылғыштығы, дәнініңжарықшақтылығы және жарма шығымының тӛмендігі (64-68%) жатады. Түйе аспауы және ӛсімдік жоңышқаны сидератқа қалдықтарының (жасыл тыңайтқышқа) кемінде 90%-ы пайдаланғанда мамыр топыраққа сіңірілуі айының бірінші не тиіс екінші онкүндігінде аудара жыртады. Дернәсіл ӛз вегетациясында 3 рет түлейді (9-сурет). 9-сурет – а-ересек шыбын, б-дернәсіл, г-жұмыртқа Ересек зиянды жәндіктер қысты күні ӛсімдік қалдықтарының астында,әр түрлі қуыстарда, ескі үйлер мен шарбақтарда жабысып қыстайды. Бүкілодақтық күрішҒЗИ-да Красноармейский 313 сортынан жекеіріктеп алу әдісімен шығарылған. Ӛнімді жинау уақытылы және сапалы жүргізілген жағдайда стандартМаржан сортымен шамалас ӛнім алуға болады. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы «Түгіскен» элиталықшаруашылығының егістік алқабында ӛнімділігі 56,7 ц/га құрады, бұлстандартпен салыстырғанда 4,9 ц/га жоғары. Бұл шара күріш ӛскінін,күріш кӛгін зақымдайтын зиянкестерден қорғау мақсатында жасалады. Соңғы сегментіекі жіп тәрізді қосымша мүшесі бар, оның ұзындығы денесінің ұзындығына теңкеледі. Түгіскен 1 сорты азоттыңайтқыштарын ӛсімдіктерінің 7-8 жапырақ кезінде қолданған жағдайдажоғары ӛнім береді. Now customize the name of a clipboard to store your clips.

Ересек маса ӛсімдік қалдығының астында, арам шӛптердіңқалдығында, үйілген сабанның астында қыстап шығады. Тӛсі мен бауырыжасыл, ал аяқтары қызғылт-жасыл, қанаттары ұзын. Ӛсу дәуірі 70-95тәулік, бұл жергілікті стандартты Маржансортымен салыстырғанда 17-20 күнге қысқа.Ауа-райының қолайсыздығына тӛзімді, егілумерзімі кешеуілдеген жағдайда да тұрақтыӛнім береді. Сонымен қатар ас дайындағанда дән бүтін күйінде сақталып, шашыраппіседі. Сорт қоршаған орта мен ӛсу дәуіріндегіқолайсыз жағдайларға тӛзімді, экологиялықтұрақты. Дернәсілдің ұзындығы 6-8 мм-гедейін, кейде 10 мм-ге дейін жетеді. Дернәсіл жапырақтың тӛменгі жағынкеміріп, тек беткі жұқа қабығын қалдырады, нәтижесінде жапырақ бұзылыпжіңішке жіпке айналады және қурап қалады. Ересек масаның ұзындығы 2,5-тен 4-6 миллиметрге дейінжетеді, түсі сарғыш, қанаты түссіз болып келеді, оның қанаты құрсақ бӛлігінедейін жауып тұрады, мұрттары қылшықтармен жабылған. Янтарь сорты – орташа мерзімдепіседі, ӛсу дәуірі – 114-117 күн.

Шаянтектестер – Ересек щитеннің ұзындығы 30-35 мм, түсі жасылдауқоңыр. Дернәсілдің жаппайқуыршақтануы мамырдың соңынан – маусым айының бірінші он күндігіне;екіншісі – маусым айының соңынан – шілденің бас кезеңіне сәйкес келеді. Лептестерия – денесінің екі бүйірі қатты қысыңқы, астауша тәрізді,ересегінің ұзындығы 9-10 мм. Күріш ӛндірісінде минералды тыңайтқыштардың құрамында азот жәнефосфор, калий элементтері бар түрлері қолданылуда. Соның әсерінен ұрық қабы желінген дәннің кӛктеуқабілеті жойылады. Күріштің кӛктеу кезеңінде жағалық шыбынға қарсы атыз жағасынажақын зиянкестердің кӛп кездесетін жерлерін Каратэ 5%, Димилин 0,1 литр,Актеллик 500 (0,5 л/га) препараттарымен ӛңдейді.

Сорт пирикуляриоз ауруы мен күріштің жапырақ нематодасына тӛзімді.Ӛсімдігі жығылуға, ал масақтағы дәндері тӛгілуге тӛзімді. Ӛсудәуірінің бастапқы кезеңінде терең деңгейдегі суда тез ӛніп, шығатындығынабайланысты арам шӛптермен бәсекелестігі жоғары сол себепті егістігіндегербицид қолданбауға да болады. Әрбір күріш шаруашылығы күріштің ӛсу дәуіріне, ӛнімділігіне жәнесапасына қарай кемінде екі немесе үш сорттан егуі тиіс. Перспективалы шараларға күрішті жалға егу тәсілі де жатады, себебіаталмыш технологияны қолданғанда қалыптасқан жүйемен салыстырғанда су25%-ға, минералды тыңайтқыштар 20%-ға, тұқым 1,7 есеге аз жұмсалады,жанар-жағар май да үнемделеді.

Жағалық шыбын – облыс шаруашылықтарының барлығында дерліктаралған, олардың саны кӛп және зияндылығы кӛптігімен сипатталады. Топырақ тұздылығына байланысты компостардың қолдану мӛлшерін 4 т/га-дан жоғары кӛтеруге болады. Сорттық дәнінің технологиялық сапасы мен жармасының тағамдыққасиеттері жоғары. Күріш масасы – күріш егілетін барлық облыс шаруашылықтарындакеңінен тараған. Қолдану дозасы кӛбінесе компост ӛндірісі ӛнімдерінің ӛзіндік құнына байланысты. Сортты ӛсіруде үнемді технологиялар қолданған тиімді.Сорттың сапалық қасиеттерінің қоршаған ортаға тәуелділігі аз, ыстық ауа-райында да сапалық қасиеттері кӛп ӛзгермейді. Қайнатылған сорпаға да, буға пісетін палауға да пайдалануға болады. Лидер сорты – орташа мерзімдепісетін сорттар қатарына жатады. Компостардың егіске қолданылатын тиімді дозасы 2 т/га-ға тең. Зиянкес дернәсілінің ең кӛп зақымдауы танап дұрыстегістелмеген жерлерде, тұқымды топыраққа сіңірмеген және тұздыучаскелерде кездеседі. Ӛңіріміздегі экологиялық ақуалдың нашарлануына байланыстыдақылдарды, әсіресе күрішті суаруға жұмсалатын су мӛлшерін кемітуқажеттілігі жылдан жылға арта түсуде.

Похожие записи: